ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG
GachThe24h.Com  Hệ thống 100% Tự Động, Không Nuốt Thẻ Như Các Website Thủ Công.
Rút Tiền Min 10k Tự Động ATM - MOMO 

RÚT MOMO BẢO TRÌ XỬ LÝ TAY -   RÚT VỀ BANK (Tự động)
 MIN RÚT TIỀN 10.000 vnđ RÚT TỰ ĐỘNG MOMO - ATM

  SAI MỆNH GIÁ NHẬN - 50% MỆNH GIÁ NHỎ HƠN  KHÔNG HỖ TRỢ KHIẾU NẠI

 VUI LÒNG ĐIỀN ĐÚNG SERI, CỐ TÌNH ĐIỀN SAI KHIẾU NẠN SẼ KHÔNG SỬ LÝ.

 KẾT NỐI API - PR WEB TRÊN TRANG CÁ NHÂN SAU 24H LÊN HỆ ADM LÊN HẠNH: ĐẠI LÝ API 

 TÀI LIỆU KẾT NỐI API: TẠI ĐÂY

 HỖ TRỢ: TELEGRAM - ZALO

TẠO WEBSITE CON: TẠI ĐÂY
BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 13.2% 14.4% 14% 13.9% 13.9% 13.9% 13.9% 13.8% 13.8%
Đại Lý API 13.1% 14.3% 13.9% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 13.7% 13.7%
Đối Tác 13% 14.2% 13.8% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.6% 13.6%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.9%
Đại Lý API 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.8%
Đối Tác 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 18% 18% 18% 17.5% 16.5% 15.5% 15.5% 15%
Đại Lý API 17.5% 17.5% 17.5% 17% 16% 15% 15% 14.5%
Đối Tác 17.3% 17.3% 17.3% 16.8% 15.8% 14.8% 14.8% 14.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%
Đại Lý API 30.5% 30.5% 30.5% 30.5% 30.5% 30.5% 30.5% 30.5%
Đối Tác 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30% 30.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%
Đại Lý API 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Đối Tác 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 14.5% 14.5% 27.5% 14.5% 14.5% 14.5% 27.5% 14.5% 14.5% 27.5% 15% 15%
Đại Lý API 14% 14% 26.4% 14% 14% 14% 26.4% 14% 14% 26.4% 14.5% 14.5%
Đối Tác 13.8% 13.8% 25% 13.8% 13.8% 13.8% 25% 13.8% 13.8% 25% 14.3% 14.3%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 11% 11% 11% 11% 11%
Đại Lý API 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%
Đối Tác 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 11.5% 11.5% 10.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 14% 14% 16%
Đại Lý API 11.5% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 13.5% 13.5% 15.5%
Đối Tác 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 13.3% 13.3% 15.3%
Nhóm 20.000đ
Thành viên 20%
Đại Lý API 20%
Đối Tác 20%
MUA MÃ THẺ CÀO - GIÁ RẺ

 

 Mua thẻ thông báo Chờ xử lý  tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản Quý khách sau

- Thẻ Chính Hãng Full Serial BẢO HÀNH 5 NĂM Xem lịch sử mua thẻ : BẤM VÀO ĐÂY

- Kết nối API mua thẻ cào : BẤM ĐÂY