ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG
GachThe24h.Com  Hệ thống 100% Tự Động, Không Nuốt Thẻ Như Các Website Thủ Công.
Rút Tiền Min 10k Tự Động ATM - MOMO 

RÚT MOMO BẢO TRÌ XỬ LÝ TAY -   RÚT VỀ BANK (Tự động)
 MIN RÚT TIỀN 10.000 vnđ RÚT TỰ ĐỘNG MOMO - ATM

  SAI MỆNH GIÁ NHẬN - 50% MỆNH GIÁ NHỎ HƠN  KHÔNG HỖ TRỢ KHIẾU NẠI

 VUI LÒNG ĐIỀN ĐÚNG SERI, CỐ TÌNH ĐIỀN SAI KHIẾU NẠN SẼ KHÔNG SỬ LÝ.

 KẾT NỐI API - PR WEB TRÊN TRANG CÁ NHÂN SAU 24H LÊN HỆ ADM LÊN HẠNH: ĐẠI LÝ API 

 HỖ TRỢ: TELEGRAM - ZALO

TẠO WEBSITE CON: TẠI ĐÂY
BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 13.2% 14.5% 14.2% 14.1% 14.1% 14.7% 14.7% 12.7% 12.7%
Đại Lý API 13.1% 14.4% 14.1% 14% 14% 14.6% 14.6% 12.6% 12.6%
Đối Tác 13% 14.3% 14% 13.9% 13.9% 14.5% 14.5% 12.5% 12.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.4%
Đại Lý API 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.3%
Đối Tác 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8.2%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 18% 18% 18% 16.5% 16% 13.5% 13.5% 12.5%
Đại Lý API 17.5% 17.5% 17.5% 16% 15.5% 13% 13% 12%
Đối Tác 17.3% 17.3% 17.3% 15.8% 15.3% 12.8% 12.8% 11.8%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Đại Lý API 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Đối Tác 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15% 15.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Đại Lý API 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Đối Tác 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 15% 15% 27.5% 15% 15% 15% 27.5% 14.5% 15% 27.5% 16% 16%
Đại Lý API 14.5% 14.5% 26.4% 14.5% 14.5% 14.5% 26.4% 14% 14.5% 26.4% 15.5% 15.5%
Đối Tác 14.3% 14.3% 25% 14.3% 14.3% 14.3% 25% 13.8% 14.3% 25% 15.3% 15.3%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Đại Lý API 11% 11% 11% 11% 11%
Đối Tác 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 12.5% 12.5% 11.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 14% 14% 16%
Đại Lý API 12.5% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 13.5% 13.5% 15.5%
Đối Tác 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 13.3% 13.3% 15.3%
Nhóm 20.000đ
Thành viên 20%
Đại Lý API 20%
Đối Tác 20%
MUA MÃ THẺ CÀO - GIÁ RẺ

 

 Mua thẻ thông báo Chờ xử lý  tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản Quý khách sau

- Thẻ Chính Hãng Full Serial BẢO HÀNH 5 NĂM Xem lịch sử mua thẻ : BẤM VÀO ĐÂY

- Kết nối API mua thẻ cào : BẤM ĐÂY